Suurperede küsitluste tulemused on valminud

Eesti Suurperede Abistamise Selts ( ESAS )  kaardistas projekti „Eesti Suurperede Abistamise Seltsi tegevusvõimekuse     tõstmine“ raames oma tegevuse edasiseks planeerimiseks 2015 – 2016 aastal kokku 31 pere olukorra ja vajadused. ESAS – i sihtgrupp on alati olnud pered, kus kasvab 7 ja rohkem last ning sellest põhimõttest lähtuti ka siin.

Vaatleme valdkondade kaupa peredelt saadud informatsiooni ja analüüsime seda 31 pere baasil[1]. Küsitletud jagunevad elukoha järgmiselt:

Perede valimisel lähtuti põhimõttest, et valimisse sattuks ka majanduslikult keerulisema olukorraga piirkondi. Nii on Ida-Virumaalt kui ühest majanduslikult probleemsemast piirkonnast kõige enam peresid - 8 . Samal põhimõttel kaasati peresid Lõuna-Eesti piirkonnast.

//media.voog.com/0000/0020/1487/files/ESAS%20%20PERED.pdf

[1] Algselt oli peresid valikus rohkem, kui 31.Kirjuta artikli tekst siia
Eelmine
Külastame 24.03.2016 -l kuute Viljandi suurperet
Järgmine
Suurperedele suunatud asutused